Digibar Schagen

Privacyverklaring

de DigiBar is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 1. Persoonsgegevens die de DigiBar verwerkt

  1. De DigiBar kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van de DigiBar, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan de DigiBar verstrekt.

  2. De DigiBar kan via haar contactformulier de volgende persoonsgegevens verwerken:
   1. voornaam of -letter en achternaam
   2. telefoonnummer (vast of mobiel)
   3. e-mailadres

  3. De DigiBar maakt en publiceert foto's van bijeenkomsten ten behoeve van:
   1. de website van de DigiBar
   2. de Facebookpagina van de DigiBar
   3. plaatsing in kranten, flyers, folders
   4. andere publicaties

 2. Waarom de Digibar gegevens nodig heeft

   De DigiBar gebruikt bovenstaande gegevens:
   1. om contact met u op te nemen als u daarom verzoekt
   2. om u informatie te verstrekken
   3. voor promotionele doeleinden

 3. Juridische grondslag

   De betrokkenen hebben middels het invullen van het contactformulier toestemming gegeven voor de verwerking van hun persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.

 4. Bewaartermijn

   De DigiBar zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk.

 5. Delen van persoonsgegevens met anderen

   De DigiBar verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 6. In kaart brengen websitegedrag

   Op de website van de DigiBar worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. De DigiBar gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

   U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar digibarschagen@gmail.com. De Digibar zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 8. Beveiliging van uw gegevens

   De DigiBar neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Het is echter nooit mogelijk om uw gegevens 100% te beveiligen.

   Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door de Digibar verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met de DigiBar op via digibarschagen@gmail.com.
   www.digibar.nl is een website van de Digibar.

 9. Wijzigingen in de privacyverklaring

   Het kan voorkomen dat het in deze privacyverklaring opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. De DigiBar raadt u daarom aan om onze online privacyverklaring regelmatig te bekijken.

23 mei 2018