Digibar Schagen

De iPad bedienen

De iPad heeft een aanraakgevoelig scherm. De bediening hiervan vereist enige handigheid.
Je kan hem liggend gebruiken, in een speciale standaard, maar je kan hem ook gewoon vasthouden. Als je dat doet zorg dan dat je niet met je vingers het eigenlijke bedieningsscherm aanraakt, want dat heeft invloed op de werking.

Multi-Touch-scherm

Om de iPad en de iPad-apps te gebruiken hoef je slechts enkele eenvoudige bewegingen te kennen: tikken, slepen, vegen en knijpen.

Tikken

Slepen

Vegen

Knijpen
Doe deze handelingen niet te hard maar met enige souplesse, met enige tederheid. Dit bevordert het bedieningsgemak.

Tikken

Tik voorzichtig op een app om hem te openen. Zorg er daarbij voor dat je ondertussen het app-icoontje niet verschuift en hou de knop niet vast.
.

Slepen

Als er meer tekst of afbeeldingen staan dan op het scherm zichtbaar is, hou dan je vinger op het scherm en schuif hem erover zodat de andere tekst of afbeeldingen te voorschijn komen.
.

Vegen

Je kan vegen tussen de verschillende schermen op je iPad, bijvoorbeeld tussen de beginschermen naar links en rechts.

Als je van de onderrand van het scherm naar boven veegt zal het Bedieningspaneel tevoorschijn komen. Om het weer te laten verdwijnen veeg je in de andere richting.
Dit geldt ook voor de bovenkant van het scherm. Dan verschijnt een scherm met mededelingen, taken en agenda items.
Ook tussen recentelijk geopende webpagina's kan je heen en terug vegen.

Knijpen

In- of uitzoomen: Je kan een foto, webpagina of kaart in close-up weergeven door je vingers te spreiden.
Om uit te zoomen, beweegt je jouw vingers vervolgens weer naar elkaar toe.
In de app Foto's blijf je je vingers samenknijpen om de verzameling of het album weer te geven waarvan de foto deel uitmaakt.

De schermstand wijzigen

In veel apps wordt een andere weergave getoond wanneer je de iPad draait.

De schermstand vergrendelen:

Veeg omhoog vanaf de onderrand van het scherm om Bedieningspaneel te openen en tik vervolgens op

Als de schermstand is vergrendeld, zie je het symbool voor vergrendeling in de statusbalk.

Tik op Algemeen en tik vervolgens bij Functie zijschakelaar op Rotatievergrendeling.

Je kan met de zijschakelaar ook het geluid uitschakelen.

Naar begin pagina...