Digibar Schagen

Windows shortcuts

Op deze pagina vind je een verzameling toetscombinaties, ook wel shortcuts genoemd, voor uiteenlopende programma's die je het werken makkelijker zal maken.

Hier volgt een opsomming:
Navigeren in Verkenner
Toets of toetscombinatie Wat er gebeurt
Navigeren tussen mappen.
Mappen dicht en open klappen.
F2 Naam van bestand wijzigen.
Delete Bestand naar prullenbak verplaatsen.
Shift Delete Bestand verwijderen zonder in prullenbak te komen.

Naar keuzemenu
Navigeren in teksten
Toets of toetscombinatie Wat er gebeurt
cursor een positie of regel verplaatsen.
Ctrl- of Ctrl- Ga naar begin vorige of volgende woord.
Ctrl- of Ctrl- Ga naar begin vorige of volgende alinea.
Home Ga naar het begin van de regel.
End Ga naar het einde van de regel.
Page up Ga naar het bovenkant scherm.
Page down Ga naar het onderkant scherm.
Delete Volgende letter verwijderen.
Ctrl Backspace Verwijder voorgaande woord.
_ _ _ Enter _________________________________________________
### Enter dubbele streep tot einde regel, gelijke dikte.
~~~ Enter dubbele streep tot einde regel, dun boven dik onder.
*** Enter dubbele streep tot einde regel, dik boven dun onder.

Naar keuzemenu
Navigeren in programma's
Toets of toetscombinatie Wat er gebeurt
Ctrl-N Opent een nieuw document.
Ctrl-O Toont Open scherm:
Ctrl-S Slaat document op. (save)
Ctrl-P Afdrukken (print).
Ctrl-F Open zoek scherm.
Ctrl-B Vet (bold).
Ctrl-U Onderstreept (underline).
Ctrl-I Cursief (italic).
Ctrl-A Alles selecteren
F1 Help
Ctrl-W Sluit het venster.
Alt-F4 Sluit het programma.
Ctrl-R Verversen (reload).
F5 Verversen (reload).

Naar keuzemenu
Navigeren in Webbrowser
Toets of toetscombinatie Wat er gebeurt
Alt-D Sdresbalk.
Ctrl-T Open nieuw tabblad.
Ctrl-W Sluit huidige tabblad.
Ctrl-N Open nieuw blad in een nieuw venster.
Ctrl-Tab Volgende tabblad.
Ctrl--Tab Vorige tabblad.
Alt- Vorige
Alt- Volgende

Naar keuzemenu
Naar begin pagina...